درآمدسخن

درآمدسخن
درآمدسخن درآمدسخن : همانطور که موسیقی ونغمه درآمد دارد.سخنرانی هم غالبا درامد میخواهد ومنظور از درامداین است که گوش ها برای شنیدن و ذهن ها برای توجه کردن به سخن آماده شود...
بیشتر بخوانید

بررسی کاراکتر استیو جابز در نقش یک سخنران حرفه ای

بررسی کاراکتر استیو جابز در نقش یک سخنران حرفه ای
بررسی کاراکتر استیو جابز در نقش یک سخنران حرفه ای استیو جابز یک سخنران فوق العاده و بی نظیر است فقط به این خاطر که او بسیار تمرین میکند. تحقیقات نشان میدهد به محض اینکه ی...
بیشتر بخوانید

امام علی (ع) و سخنوری

امام علی (ع) و سخنوری
امام علی (ع) و سخنوری اگرچه در ایام مقارن با ظهور اسلام در عربستان فصحایی همچون امرء القیس وجود داشتند که سروده هایی در معلقات داشتند ولی فصاحت کلام علی (ع) همه فصحای عرب...
بیشتر بخوانید

بلاغت در سخنوری

بلاغت در سخنوری
بلاغت در سخنوری بلاغت در معنی یعنی سخنوری و سخندانی وبعبارت دیگر اگرسخنی شیوا و رسا بیان شود. میگوئیم آن سخن بلیغ است. تاریخچه بلاغت باندازه تاریخچه بشر قدمت دارد.همین که...
بیشتر بخوانید

بلاغت وسخنوری-قسمت اول

بلاغت وسخنوری-قسمت اول
بلاغت و سخنوری(قسمت اول)  بلاغت چیست؟  استفاده از بلاغت در سخنوری و فن بیان  بررسی بلاغت در سخنرانی های مشهور تاریخ بلاغت در معنی یعنی زبان آوری و سخنرانی به عبارت دیگ...
بیشتر بخوانید